Śledź nas na:Metody analizy danych jakościowych

Natura i źródła danych jakościowych

Istota Istotą danych jakościowych jest możliwość uchwycenia badanego zjawiska z perspektywy respondenta. Źródła danych jakościowych:
 • notatki z obserwacji
 • transkrypcja wywiadów
 • notatki terenowe
 • dokumenty
Etapy analizy danych jakościowych:
 1. selekcja i porządkowanie danych
 2. poszukiwanie kategorii analitycznych (wybór typu kodowania)
 3. analiza i interpretacja danych
 4. wnioski i prezentacja wyników w teściach raportu z badań
Transkrypcja – spisanie na papier tekstu wywiadu
 1. najpierw trzeba wywiad zametryczkować
 2. pytania w osobnych akapitach
 3. uwagi ankietera
 4. miejsce na kodowanie (prawy margines)
Notatki terenowe- struktura:
 • miejsce uzyskania informacji
 • czas
 • wydarzenie
 • kto brał udział (osoba)
 • ich działania i czynności
 • cele
 • motywy
 • artykułowane odczucia
 • znaczenie dla uczestników
 • komentarze badacza
 


Zobacz także