Śledź nas na:Pojęcia, istota i rodzaje badań pedagogicznych

Badania naukowe

Badać to korzystać z tego co już wiemy by poznać to coś, czego nie wiemy. (K. Konarzewski)
Badania naukowe to gół czynności naukowych, fragment procesu poznawczego, który pozwala na rozwiązanie postawionego problemu lub weryfikacją sformułowanej hipotezy. (S. Nowak)

Cechy dobrego badacza

 • ciekawość szczegółu i zainteresowania syntezą
 • ścisłości i swoboda
 • sceptycyzm i optymizm
 • bezstronność i odpowiedzialność

Prowadząc badania dobrze byłoby myśleć ze strony mężczyzny i kobiety.

Swoiste cechy badań pedagogicznych.

 • wynikające z charakteru ped. jako nauki, ponad specjalnościowe ujmowanie problematyki badawczej, multidysplinarności, dyferencjacja, dwoisty charakter – dyscyplina teoretyczna raz praktyczna (nomotetyczna (cel wyjaśnienie dlaczego tak jest jak stwierdzam) i idiograficzna (w badaniach jakościowych)) twierdzenia pedagogiki są zarazem wartościujące, probabilistyczne oraz wieloaspektowe.
 • osobliwość jej przedmiotu, ped. , jest jedną z nauk o człowieku- nie takim jakim jest, ale tym który się staje.

Typy badań naukowych

 1. TEORETYCZNE - (badania podstawowe) – służące budowie teorii naukowej
  Typy badań teoretycznych:
  • eksploracyjne (dostarczają wskazówek co do budowy teorii)
  • weryfikacyjne (sprawdzają przewidywania teorii z myślą o jej potwierdzeniu lub podważeniu)
 2. PRATYCZNE - (badania stosowane) służące usprawnieniu działania, oparte na wiedzy teoretycznej, zaadresowane do konkretnego odbiorcy
  Typy badań praktycznych:
  • rozpoznawcze (diagnostyczne) - dostarczają odbiorcy informacji o rodzaju, zasięgi i głębokości praktycznej trudności
  • oceniające (ewaluacyjne) - dostarczaja wiedzy o zamierzonych i niezamierzonych następstwach programu działania
 3. Każde badanie może mieć charakter uogólniający bądź indywidualizujący


Zobacz także