Śledź nas na:Elementy pracy promocyjnej z pedagogiki - Przemoc w rodzinie, a osiągnięcia szkolne dzieci.

Temat pracy: Przemoc w rodzinie, a osiągnięcia szkolne dzieci (na podstawie badań uczniów gimnazjum w Olsztynie).

Cel główny

Określenie zależności między przemocą, a osiągnięciami szkolnymi dzieci.

Cele szczegółowe

 1. Rozpoznanie zjawiska przemocu, jej rodzaju i poziomu w rodzinach dzieci uczących się w gimnazjum.
 2. Określenie obszaru szkolnej aktywności dzieci, w których osiągają najlepsze i najgorsze wyniki.
 3. Zbadanie zależności pomiędzy wykształceniem rodziców a przemocą.

Przdmiot badań

Pedagogiczna analiza korelacji między przemocą w rodzinie a osiągnięciami szkolnymi dzieci.

Problemy badawcze

 • rozstrzygnięcia
  • Czy występuje zjawisko przemocy w rodzinach uczniów gimnazjum w olsztynie?
  • Czy występuje zależność pomiędzy przemocą w rodzinie, a osiągnięciami szkolnymi dzieci?
 • dopełnienia
  • Dlaczego w szkołach gimnazjalnych występuje zjawisko przemocy w rodzinie?
  • Jaka jest zależność pomiędzy przemocą w rodzinie, a osiągnięciami szkolnymi dzieci?

Problem główny

Czy istnieje związek między przemocą w rodzinie, a osiągnięciami szkolnymi dzieci?

Problemy szczegółowe

 1. Jaka forma przemocy przeważa w rodzinach dzieci?
 2. Jaki jest rozmiar badanego zjawiska?
 3. Czy istnieje korelacja pomiędzy wykształceniem rodziców, a przemocą w domu?

Hipotezy

 1. Istnieje związek (korelacja) pomiędzy przemocą w rodzinie, a osiągnięciami szkolnymi dzieci z gimnazjum, ponieważ atmosfera domowa decyduje o nastawieniu dziecka do nauki.
 2. W rodzinach uczniów gimnazjalnych częściej występuje przemoc fizyczna, niż psychiczna, na co wskazują dane akt policyjnych.
 3. Istnieje korelacja pomiędzy wykształceniem rodziców, a przemocą w domu, ponieważ w rodzinach o niższym wykształceniu częściej występuje zjawisko przemocy.


Zobacz także