Śledź nas na:Sondaż diagnostyczny

 • Metoda badawcza

 • Zakłada wykorzystanie techniki ankiety, rozmowy i wywiadu

Ankieta

 • Sposób zbierania informacji za pomocą zestawu pytań, dotyczących pośrednio lub bezpośrednio problemów badawczych

 • Zestaw pytań z wolnymi miejscami na odpowiedź, bądź z gotowymi odpowiedziami do wyboru

Rodzaje pytań:

 • Pytania zamknięte:

 • Alternatywne: tak/nie (ewentualnie nie wiem, czy nie mam zdania)

 • Dysjunktywne: wybór odpowiedzi z listy

 • Koniunktywne: wybór więcej niż jednej z listy odpowiedzi (należy to jasno podać respondentom)

 • Pytania otwarte: miejsce na odp.

 • Pytania półotwarte: „inne,jakie....."

 • Pytania filtrujące (wykluczające część respondentów ),

 • Pytania kontrolne (wychwytujące kłamstwa)

Konstruowanie pytań:

 • Nie mogą być zbyt trudne (język, sposób formułowania, użycie wyrazu „nie" w pytaniu)

 • Pytania nie mogą zawierać sugestii do odpowiedzi

 Zobacz także