Śledź nas na:Metoda analizy danych ilościowych

Statystyka opisowa i statystyka indukcyjna.

DANE ILOŚCIOWE

Poziom elementarny – statystyka opisowa

Statystyka opisowa : to ogół metod przetwarzania danych bez zamiaru szacowania nieznanych parametrów populacji

 1. rozkład liczebności
 2. miary tenndencji centralnej (informują o typowej wartości zmiennej w próbce)
 3. miary zróżnicowania (wariancja i odchylenie standardowe)
 4. miary współzależności (współczynnik korelacji Pearsona)- opisują stopień, w jakim zmienne są ze sobą związane
 5. miary współwystępowania (dla skal nominalnych i przyporządkowanych)

Statystyka opisowa - krok po kroku

 1. Przygotuj dane do wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego- uporządkuj kwestionariusze według określonego klucza analitycznego.
 2. Zaprojektuj arkusz kalkulacyjny, programy do wyboru : Excel, SPSS, STATISTICA)
 3. Zaprojektowanie tabel lub ewentualnie wykresów (obowiązują pewnie rygory)

Poziom mistrzowski (magisterski) – statystyka indukcyjna

Statystyka indukcyjna

 • szacowanie parametrów
 • testowanie hipotez statystycznych
 • analiza wariancji
 • testy statystyczne (nieparametryczne i parametryczne)
 • analiza regresji
 • analiza taksonomiczna


Zobacz także