Śledź nas na:Badania etnograficzne w pedagogice

Istota: Etnografia nawiązuje ściśle do sposobów w jaki ludzie analizują świat w sowim codziennym życiu (Hammersley, Atkinson, 2002, s. 12)

W pedagogice etnografia jest długotrwałym, indukcyjnym i holistycznym badaniem kultury życia codziennego w jednej organizacji; grupie społecznej pełniącej funkcje socjalizacyjne (grupa subkulturowa, szkoła, jednostka wojskowa) (por. Konarzewski)

 • nacisk na wyjaśnienie natury konkretnego zjawiska społecznego a nie na testowanie hipotez
 • zbieranie danych bez wstępnej selekcji i kodowania podporządkowanie ściśle zdefiniowanym kategoriom analitycznym
 • badanie niewielkiej liczby przypadków.
 • analiza danych zakłada „wewnętrzną” interpretację znaczenia i funkcji zachowań członków społeczności (chodzi o ich interpretację)

Trochę historii

Przedstawiciel: Bronisław Malinowski
Etnografia wyrosła z antropologii kulturowej i społecznej.

Kolejność działań w badaniach etnograficznych:

 1. wybór terenu
 2. nawiązanie kontaktu
 3. zbieranie danych

Proces i metody

 • obserwacja etnograficzna (notatka terenowa jako technika rejestracji danych)
 • wywiad narracyjny
 • analiza dokumentów (wytworów)

RAPORT, dwa przykłady:

 1. Malinowskiego – dyskretny urok tradycji (1980 r.) z obserwacji; opis w stylu powieści, opowiadania; bardziej oszczędny jeśli chodzi o interpretacje, wyjaśnienie
 2. "grupa spotkaniowa" w akcji Roch Sulima, także obserwacja i schemat interpretacyjny ( wzorzec kulturowy – codzienny czynności); więcej wyjaśnień, wyjaśnianie.


Zobacz także