Śledź nas na:Metodologia jako nauka.

Nauka - część kultury służąca wyjaśnieniu natury świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań.

Sposoby pojmowania terminu „nauka”.

 • nauka jako działalność badawcza (prowadząca do tworzenia i rozwijania nauki w sensie treściowym; sens funkcjonalny)
 • nauka jako nauczanie (sens dydaktyczny)
 • nauka jako uczenie się (sens dydaktyczny)
 • nauka jako system twierdzeń należycie uzasadnionych: teoria naukowa, nauka jako produkt pracy badawczy; znaczenie treściowe
 • nauka jako dyscyplina (sens instytucjonalny; np. nauki pedagogiczne, prawo, historia)

Ambicją naukowca jest tworzenie wiedzy maksymalnie ogólnej, maksymalnie ścisłej i maksymalnie prostej.

Działy metodologii.

 • ze względy na przedmiot zainteresowań : filozofia nauki, psych. nauki, socj. nauki, historia nauki.
 • ze względu na cele i zadania:
  • pragmatyczna (jak prowadzić badania naukowe?)
  • metodologia pragmatyczna (jakiego rodzaju wiedza jest wiedzą naukową?, jak budować teorię naukową?)

Zadania metodologii.

 • wyróżnianie typów czynności wykonywanych w procesie badawczym i ich zdefiniowanie
 • opis procedury naukowej
 • kodyfikacja kryteriów poprawności postępowania badawczego

Klasyfikacja nauk.Zobacz także