Śledź nas na:Metody badań pedagogicznych

Klasyfikacje według Pilcha, Łobockiego, Konarzewskiego.

Klasyfikacja wg T. Pilcha
 • sondaż- jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach
 • monografia- to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych
 • eksperyment- jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości wychowawczej
 • metoda indywidualnego przypadku- polega na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk
Klasyfikacja wg Łobockiego (to co u Pilcha jest techniką u Łobockiego jest metodą)
 • obserwacja
 • eksperyment
 • testy
 • socjometria
 • ankieta
 • wywiad i rozmowa
 • analiza dokumentów
 • arkusze, dzienniki obserwacji
Klasyfikacja Konarzewskiego
Pojęcie schematu badawczego – każde badanie można rozpatrywać na dwóch poziomach:
 • poziom koordynacji, czynności badacza (myślenie strategiczne), schemat
 • poziom konkretnych czynności (metody badawcze)
Schematy badawcze – rodzaje:
 • eksperyment
 • badania przeglądowe
 • etnografia
 • studium przypadku
 • badania porównawcze
Trzy metody wg. Konarzewskiego
 • dobór próby
 • metody zbierania danych
 • metody analizy danych


Zobacz także