Śledź nas na:

Metodologia Badań Pedagogicznych - Artykuły

  • liczba prac:

Paradygmaty badań społecznych

Paradygmat - to zbiór ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu jakiegoś obszaru rzeczywistości, przy-jętych w społeczności uczonych - przedstawicieli danej dyscypliny nau-kowej, a następnie upowszechniony jako wzór myślenia w normalnych zbiorowa ościach użytkowników nauki. W kontekstach edukacyjnych para-dygmat to zbiór przesłanek koniecznych do zdefiniowania edukacji, stanowiących punkt wyjścia do badań nad nią oraz budowania jej teorii.

Gatunki wiedzy ludzkiej

Wiedza potoczna - najstarszy gatunek wiedzy Cechy: ogólnikowość, braki precyzji, mały stopień abstrakcyjności, słabe uzasadnienie przekonań, niska zawartość informacyjna

Badania ilościowe i jakościowe

Badania ilościowe , czy inaczej nazwane „pozytywistyczne" stanowiły nurt badań wywodzący się z badań przyrodniczych i przez wiele lat dominowały jako jedyny sposób uprawiania badań społecznych.

Badania etnograficzne w pedagogice

Istota: Etnografia nawiązuje ściśle do sposobów w jaki ludzie analizują świat w sowim codziennym życiu (Hammersley, Atkinson, 2002, s. 12)