Śledź nas na:Badania biograficzne w naukach społecznych.

Istota i przykłady zastosowań. Strategie badania, nie metoda.

Istota biografii
 • Słownik Webstera- pisemna historia życia osoby
 • Oxford English Dictionary- pisemny zapis życia jednostki
 • opis życia postaci, zwykle wybitnej, mającej charakter naukowej literatury lub popularyzatorskiej, gatunek wykształcony gł. w starożytności- nowożytna odmiana to powieść biograficzna, łączy dane historyczne z fikcją fabularną
Odmiany biografii (inne nazwy):
 • obraz (portret)
 • historia życia
 • profile biograficzne
 • wspomnienia
 • opowieści o życiu
 • autobiografie
 • wspomnienia, pamiętniki, dzienniki
Sposoby traktowania biografii
 • dane empiryczne wykorzystywane w badaniach etnograficznych, fenomenologicznych w studium przypadku (case study)
 • jako dominująca forma tekstu
 • jako specyficzny sposób (proces) zbierania i analizy jakościowych danych empirycznych
Formy biografii – taksonomia J.L. Clifforda
 • biografie (mogą mieć) przyjmują 5 postaci na kontinuum do obiektywizmu do subiektywizmu
 • fakty mówią same za siebie- biografie obiektywne (faktograficzne)
 • fakty opowiedziane są w ścisłym, chronologicznym porządku- akademicka biografia historyczna
 • autor jako artysta przedstawiający „nagie" fakty w interesujący sposób- forma akademickiego autyzmu
 • bliska subiektywizmowi- autor w roli narratora „ubarwiającego” faktyczne zdarzenia fikcyjnymi dialogami – biografia narracyjna, biografia oparta na fikcji- bliska powieści historycznej (np. Wołoszański)


Zobacz także