Śledź nas na:Studium przypadku

Studium przypadku to schemat badania jakościowego, które zmierza do stworzenia jednostkowej teorii zjawiska ogólnego.

Cechy
 • kierowanie uwagi badacza na to, co szczególne, wyjątkowe, niepowtarzalne
 • naturalny kontekst społeczny, kulturowy, historyczny, polityczny
 • potencjalne obiekty ( to nie tylko ludzie , to programy i instytucje)
 • perzdmiotem jest pojedyncza osoba lub zjawisko, grupa bądź organizacja
Rodzaje:
 • R. Yin
  • eksploracyjne
  • eksplanacyjne
  • opisowe studium przypadku (diagnoza)
 • R. Stoke
  • autoteliczne (dla samego przypadku , z czystej ciekawości cel sam w sobie)
  • instrumentalne – istnieją zjawiska i to one są interesujące
  • zbiorowe – analizują całą serię przypadków
Zasady obowiazujące w studium przypadku:
 • otwartość między badzaczem i badanym, rownież wobec sytuacji
 • komunikacja
 • naturalność
 • interpretacja


Zobacz także